Zorgbonus 2021 aanvragen tot en met 27 juli

Bron: Salaris Vanmorgen 15-6-2021

Zorgaanbieders kunnen de bonus 2021 voor zorgprofessionals van circa 200 euro netto aanvragen van 15 juni tot en met 27 juli 2021.

Zorgprofessionals laten in de strijd tegen COVID-19 al meer dan een jaar een enorme inzet zien. Het kabinet heeft hiervoor veel waardering. Om hieraan uitdrukking te geven is voor 2021 720 miljoen euro ter beschikking gesteld voor bonussen aan zorgprofessionals. De aanvraagloketten bij DUS-I en de SVB voor deze zorgbonus 2021 zijn sinds 15 juni geopend.

Zorgaanbieders en pgb-budgethouders kunnen voor hun zorgprofessionals een bonus aanvragen.

Belangrijkste voorwaarde

Belangrijkste voorwaarde om in aanmerking te komen voor de bonus is dat de zorgprofessional in de periode 1 oktober 2020 tot 15 juni 2021 een uitzonderlijke prestatie heeft verricht vanwege COVID-19, door onder uitzonderlijke omstandigheden zorg te bieden.

De zorgprofessional moet in de periode van 1 oktober 2020 tot 15 juni 2021 werkzaam zijn geweest bij de zorgaanbieder, op basis van een (arbeids)overeenkomst of een inhuurconstructie.

Hierbij geldt een inkomensgrens: als de professional op jaarbasis bruto meer dan twee keer modaal verdient, komt hij of zij niet in aanmerking voor een bonus.

Zorgbonus in 2020

Veel zorgprofessionals hebben in 2020 al een zorgbonus ontvangen van 1.000 euro netto. Deze bonus, voortkomende uit een motie van de Tweede Kamer, gold voor de periode van 1 maart tot 1 september 2020: de periode van de eerste golf. Doordat deze bonus breed werd aangevraagd door zorgaanbieders, heeft dat geleid tot een overschrijding van het beschikbare budget met 800 miljoen euro.

Nettobonus 200 tot 240 euro

Voor 2021 is een bedrag van 720 miljoen euro beschikbaar, dat wordt verdeeld over het totaal aantal goedgekeurde aanvragen. De hoogte van de bonus bedraagt naar verwachting netto tussen de 200 euro tot 240 euro. Het exacte bedrag zal naar verwachting medio oktober bekend zijn, nadat alle aanvragen zijn beoordeeld. Uitbetaling is voorzien voor het eind van 2021.

Voor wie aanvragen?

Zorgaanbieders en pgb-budgethouders die vallen onder de Wmo 2015, Jeugdwet of Wlz kunnen voor hun zorgprofessionals een bonus aanvragen, op voorwaarde dat deze in de periode van 1 oktober 2020 tot 15 juni 2021 een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd vanwege COVID-19, door onder uitzonderlijke omstandigheden zorg te bieden.

Ook voor derden, zoals ingehuurde schoonmakers, zzp’ers en uitzendkrachten kan door de zorgaanbieder een bonus worden aangevraagd.

Max. twee keer modaal

Alleen zorgprofessionals die niet meer verdienen dan twee keer modaal kunnen voor de bonus in aanmerking komen.

De bonusregeling is ten opzichte van 2020 uitgebreid en omvat nu onder meer ook verloskundigen en fysiotherapeuten.

Voorwaarden 2021

De voorwaarden voor de bonusregeling 2021 zijn grotendeels gelijk aan die van 2020. Wel zijn er een paar aanpassingen gedaan, waaronder dat de aanvrager van de bonus er verzekerd van moet zijn dat iedere zorgprofessional maximaal één bonus krijgt.

Ook is de voorwaarde toegevoegd dat aanvragers geen nadere voorwaarden of verplichtingen mogen stellen aan de uitkering van de bonus voor de zorgprofessional.

Aanvraagloketten

Op dinsdag 15 juni 2021 om 09.00 uur heeft DUS-I het aanvraagloket voor zorgaanbieders geopend. Pgb-budgethouders (Wmo 2015, Jeugdwet, Wlz) kunnen vanaf hetzelfde tijdstip terecht bij het aanvraagloket van de SVB. Beide loketten sluiten op dinsdag 27 juli om 18.00 uur.

Handreiking

Of een zorgprofessional in aanmerking komt voor de zorgbonus, en hoe de zorgbonus aangevraagd kan worden staat beschreven in de handreiking: handreiking DUS-I en handreiking SVB.

Laatste nieuws