Thuiswerkvergoeding onbelast vanaf 2022 – gerichte vrijstelling

Bron Salaris Vanmorgen / BDO 11-08-2021

Regelmatig thuis werken is mede door corona onderdeel geworden van ‘het nieuwe normaal’. Een onbelaste thuiswerkvergoeding is dan ook meer dan welkom.

    

Veel werknemers krijgen op dit moment nog een vaste maandelijkse onbelaste reiskosten- en of onkostenvergoeding van hun werkgever. Gelet op het tijdelijke karakter van de goedkeuringen in het fiscaal coronabesluit en op het gewijzigde zakelijke reis- en kostenpatroon van werknemers, zal hier post-corona waarschijnlijk verandering in moeten komen. De huidige fiscale wet- en regelgeving sluit immers nog niet aan bij het nieuwe normaal.

Kosten voor internet en kosten voor het mobiele telefoonabonnement kan de werkgever onbelast vergoeden onder de gerichte vrijstelling voor gereedschappen en mobiele communicatiemiddelen. Verder zijn er ook mogelijkheden voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers met toepassing van de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen.

Werknemers die thuiswerken krijgen echter ook te maken met extra kosten voor elektriciteitsverbruik, waterverbruik, gasverbruik, koffie/thee, wc-papier en de afschrijving van bureau en bureaustoel. Volgens het Nibud gaat het om een bedrag van gemiddeld € 2 per dag per persoon. Werkgevers krijgen geregeld de vraag om deze kosten te vergoeden. Daar is echter op dit moment geen specifieke fiscale regeling voor.

Gerichte vrijstelling voor thuiswerkkosten

De roep vanuit werkgevers en werknemers voor een fiscaal gefaciliteerde thuiswerkvergoeding is groot. Ook de twee grootste vakbonden van Nederland, FNV en CNV, pleiten voor een thuiswerkvergoeding voor werknemers die vaak en langdurig thuis moeten werken. Gelukkig is de verwachting dat er vanaf 2022 aan deze roep gehoor wordt gegeven. Dit blijkt uit het overzicht van wetsvoorstellen in het pakket Belastingplan 2022.

Als onderdeel van de voorgenomen maatregelen voor 2022 is ook de introductie van een gerichte vrijstelling voor het vergoeden van thuiswerkkosten opgenomen. Over hoe deze gerichte vrijstelling zal worden ingevuld, is helaas nog niets bekend. Als de gerichte vrijstelling er komt, betekent dit in ieder geval dat werkgevers een bepaald bedrag onbelast aan hun werknemers kunnen vergoeden in verband met thuiswerkkosten, zonder dat dit ten laste gaat van de vrije ruimte onder de werkkostenregeling.

We zullen het pakket Belastingplan 2022 op Prinsjesdag (21 september) en de stemmingen in de Eerste en Tweede Kamer moeten afwachten of de gericht vrijgestelde vergoeding voor thuiswerkkosten echt met ingang van 1 januari 2022 in werking treedt.

Bron: BDO

Laatste nieuws