Startdatum arbeidsomvang oproepkracht per 1 juli geregeld

Bron: Salaris Vanmorgen 08 juni 2021

Als de werkgever met oproepkrachten werkt, heeft hij met ingang van 1 juli 2021 te maken met een wijziging in de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). 

   

De wijziging in de WAB gaat over de ingangsdatum van de vaste arbeidsomvang die de werkgever oproepkrachten moet aanbieden.

Aanbod vaste arbeidsomvang

De WAB verplicht je om een oproepkracht die twaalf maanden als zodanig voor je heeft gewerkt, een aanbod te doen voor een vaste arbeidsomvang. Dat doe je in de dertiende maand. Deze verplichting geldt al vanaf 1 januari 2020. Vervolgens heeft de oproepkracht een maand de tijd om het aanbod te accepteren. Hij reageert dus in de veertiende maand.

Wat wijzigt er per juli 2021?

Wat nog niet duidelijk in de wet stond, is wanneer de vaste arbeidsomvang moest ingaan als de oproepkracht het aanbod accepteerde. Deze duidelijkheid ontstaat door de wetswijziging per 1 juli 2021.

Aanvangsdatum vaste arbeidsomvang

De aanvangsdatum is uiterlijk de eerste dag nadat twee maanden zijn verstreken, dus uiterlijk op eerste dag van de vijftiende maand.

Voorbeeld

Stel dat de oproepkracht op 1 september 2020 in dienst is getreden. Je doet dan uiterlijk vóór 1 oktober 2021 een aanbod voor een vaste arbeidsomvang. Als de oproepkracht dit aanbod accepteert, gaan de vaste uren op 1 november 2021 in.

Wat als werknemer niet reageert?

Als een werknemer binnen een maand na het aanbod geen reactie heeft gegeven, mag je ervan uitgaan dat de oproepovereenkomst onder dezelfde voorwaarden wordt voortgezet.

Let op: je moet elk jaar het voorstel voor een vaste arbeidsomvang doen. Ook als de oproepkracht het jaar daarvoor het aanbod heeft afgewezen.

Bron: Alfa.nl

Laatste nieuws