Een vakantieauto en de bijtelling: wat zijn de gevolgen?

Bron: Salaris Vanmorgen 30 juli 2021

Een werkgever kan gedurende de vakantieperiode een ‘vakantieauto’ ter beschikking stellen aan de werknemer. Of de werknemer levert de auto van de zaak in tijdens de vakantieperiode.

  

Wat de gevolgen zijn voor de bijtelling is afhankelijk van de situatie. De Belastingdienst heeft er nu een geüpdatete handreiking over gepubliceerd.

Tijdens vakantieperiode 2 auto’s

Stel je een werknemer tijdens de vakantieperiode gelijktijdig 2 of meer auto’s ter beschikking? Dan moet je het privégebruik per auto beoordelen. De bijtelling privégebruik auto pas je toe voor elke auto waarmee de werknemer op kalenderjaarbasis meer dan 500 privékilometers rijdt.

Redelijke toepassing van deze regels betekent dat de bijtelling privégebruik auto bij meerdere ter beschikking gestelde auto’s beperkt kan blijven tot 1 auto als de werknemer alleenstaand is of als in zijn gezin 1 persoon een rijbewijs heeft. Je houdt alleen rekening met de bijtelling van de auto met de hoogste cataloguswaarde. Als in het gezin van de werknemer 2 personen een rijbewijs hebben, bereken je de bijtelling over 2 auto’s. Je houdt alleen rekening met de bijtelling van de 2 auto’s met de hoogste cataloguswaarde.

Let op!

Per 1 januari 2022 hou je rekening met de auto(‘s) met de hoogste bijtelling.

Tijdens vakantieperiode vervangende auto

Heeft de werknemer een auto van de zaak en krijgt hij tijdens de vakantieperiode een andere auto ter beschikking? Dan moet je bijtellen als de werknemer in het kalenderjaar in totaal meer dan 500 kilometer privé rijdt. De bijtelling geldt dan voor beide auto’s, gedurende de periode dat deze auto’s aan de werknemer ter beschikking staan. Je moet het privégebruik voor elke auto naar tijdsgelang berekenen.

Alleen tijdens vakantie een auto ter beschikking

Het kan zijn dat je de werknemer alleen voor de vakantieperiode een auto ter beschikking stelt. Dan moet je de gereden privékilometers omrekenen tot het aantal privékilometers dat de werknemer zou rijden in een heel kalenderjaar. Als dit meer is dan 500 kilometer, bereken je de bijtelling naar tijdsgelang.

Werkgever verhuurt auto

Als de werkgever tijdens de vakantieperiode een auto verhuurt aan de werknemer, is het afhankelijk van feiten en omstandigheden of je de bijtelling moet toepassen. Wil je weten of je moet bijtellen, dan kun je contact opnemen met:

Belastingdienst/team Auto/PGA
Postbus 9001
6800 DB Arnhem

Sleutels inleveren tijdens vakantie

Een werknemer rijdt meer dan 500 kilometer privé met de auto van de zaak. Tijdens de vakantieperiode van 1 maand levert hij de sleutels van de auto in. Is dan de bijtelling nog van toepassing voor deze maand?

In deze situatie moet je vaststellen of de auto nog ter beschikking staat tijdens de vakantie.

Laatste nieuws

Salarisadministrateur

(24-32 uur) Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging? Zoek jij een administratieve baan waarin je ook jouw sociale skills kwijt kunt? Dan

Lees verder