Definitieve berekening Wtl vóór 1 augustus via Belastingdienst

Bron: Salaris Vanmorgen 17-6-2022

De Belastingdienst stuurt uiterlijk 31 juli de definitieve berekening van het LKV, het LIV of het jeugd-LIV en betaalt deze tegemoetkomingen binnen zes weken.

Als de werkgever over 2021 recht heeft op vergoedingen uit de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl), ontvang je vóór 1 augustus 2022 de definitieve berekening van de Belastingdienst.

De Belastingdienst is 16 juni 2022 gestart met het versturen van de beschikkingen Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) 2021.

In de beschikking staat het bedrag dat de werkgever zal ontvangen voor de loonkostenvoordelen, het lage-inkomensvoordeel (LIV) en het jeugd-LIV. Dit bedrag is gebaseerd op de definitieve berekening die als bijlage bij de beschikking zit. Binnen zes weken na dagtekening van de beschikking betaalt de Belastingdienst het bedrag uit.

Afrondingsverschillen verloonde uren

Denk je dat de beschikking niet juist is? Controleer dan eerst of dit komt door afrondingsverschillen. Hiervoor vergelijk je de beschikking met de verloonde uren uit de aangiften loonheffingen. In de aangiften loonheffingen zijn de uren namelijk afgerond op hele uren. Op basis hiervan berekent UWV de tegemoetkomingen Wtl.

Let op: je vergelijkt de beschikking dus niet met de uren uit de loonadministratie.

Bezwaar maken

Als je het niet eens bent met de beschikking, kun je bezwaar maken bij de Belastingdienst. In de beschikking vind je het adres en wanneer het bezwaar uiterlijk bij de Belastingdienst binnen moet zijn.

Fouten in aangiften over 2021

Correctieberichten na 1 mei 2022 neemt UWV niet mee in de definitieve berekening. De gegevens uit de correctieberichten worden wel opgenomen in de polisadministratie. Je bent nog steeds verplicht om een fout te herstellen door de aangifte te corrigeren.

Proces tegemoetkomingen

Bij recht op een of meer tegemoetkomingen heeft UWV uiterlijk 14 maart een voorlopige berekening gestuurd met specificaties over het jaar ervoor. Daarin zie je voor welke werknemer(s) de  werkgever recht heeft op welke tegemoetkoming en welk bedrag daarbij hoort.

Klopte de berekening niet, dan kon je de aangiften tot en met 1 mei wijzigen.

In de definitieve berekening staat het bedrag dat de werkgever ontvangt voor het loonkostenvoordeel (LKV), het lage-inkomensvoordeel (LIV) en het jeugd-LIV. De Belastingdienst betaalt de tegemoetkoming binnen zes weken nadat de werkgever de definitieve berekening heeft ontvangen.

Bij vragen over de definitieve berekening kun je contact opnemen met de Belastingdienst. Ook als je bezwaar wilt maken tegen de definitieve berekening Wtl, doe je dat bij de Belastingdienst.

De Belastingdienst betaalt de tegemoetkoming binnen zes weken na ontvangst van de definitieve berekening, dus uiterlijk medio september.

Contact opnemen met de Belastingdienst

Bronnen: UWV en Forum Salaris

Laatste nieuws