Betaald ouderschapsverlof ook voor dga of alfahulp

Bron: Salaris Vanmorgen 15-4-2022

Ook directeur-grootaandeelhouders (dga), alfahulpen of particuliere huishoudelijke hulpen kunnen vanaf 2 augustus 2022 gebruikmaken van het betaald ouderschapsverlof.

Ouders met een arbeidsovereenkomst kunnen vanaf 2 augustus 2022 betaald ouderschapsverlof opnemen en daarvoor een uitkering van UWV krijgen. Dit is zo geregeld in de Wet arbeid en zorg (WAZO). Hoe zit het met betaald ouderschapsverlof als je directeur-grootaandeelhouder bent of minder dan 4 dagen per week als alfahulp of particuliere huishoudelijke hulp werkt?

Uitkering aanvragen

Vanaf 2 augustus 2022 kun je de uitkering betaald ouderschapsverlof online aanvragen via Mijn UWV. Het aanvragen van de uitkering kun je alleen voor hele werkweken doen. Dit kan pas nadat je (een deel van) het verlof heeft opgenomen.

Kun je geen aanvraag doen via Mijn UWV, neem dan contact op met UWV Telefoon Werknemers. Je vindt het telefoonnummer op Service & contact.

Betaalverzoek indienen

De aanvraag is meteen een betaalverzoek voor de uitkering betaald ouderschapsverlof. Je kunt na de aanvraag nog 2 keer een betaalverzoek indienen.

Heb je weer (een deel) betaald ouderschapsverlof opgenomen? Dan kun je voor dit vervolgverlof een nieuw betaalverzoek indienen.

Hoogte uitkering

De uitkering betaald ouderschapsverlof is gebaseerd op 70 procent van het wettelijk minimumloon voor 21 jaar en ouder. En op het gemiddeld aantal uren dat iemand per week werkt. UWV berekent de uitkering op de volgende manier:

  • UWV deelt het gemiddeld aantal uren dat iemand werkt per week door 40: het maximaal aantal uren per week waarover je de uitkering kan krijgen. Vervolgens vermenigvuldigt UWV deze uitkomst met het minimumloon per maand.
  • UWV deelt het totaalbedrag door 21,75: het gemiddeld aantal werkdagen per maand. De uitkomst is de grondslag van de uitkering.
  • De uitkering is gebaseerd op 70 procent van deze grondslag, verhoogd met 8 procent vakantiegeld. De uitkomst is de bruto-uitkering betaald ouderschapsverlof per dag.
  • UWV vermenigvuldigt de bruto-uitkering per dag met 5: aantal werkdagen per week. De uitkomst is de bruto-uitkering voor 1 werkweek.

Belastingen en/of toeslagen

Tijdens het betaald ouderschapsverlof is het inkomen lager. Dan kom je tijdens het verlof misschien onder het sociaal minimum. Je kunt in deze situatie geen toeslag van UWV krijgen.

Het opnemen van betaald ouderschapsverlof heeft misschien gevolgen voor de belastingen die je betaalt en/of de toeslagen die je ontvangt van de Belastingdienst. Meer informatie op: toeslagen.nl. Of bel met de BelastingTelefoon via 0800 – 05 43.

Arbeidsovereenkomst eindigt

Als de arbeidsovereenkomst eindigt tijdens het betaald ouderschapsverlof kun je nog recht hebben op een gedeelte van het betaald ouderschapsverlof. De rest van het betaald ouderschapsverlof mag je dan opnemen bij een nieuwe werkgever.

Je overlegt zelf met de nieuwe werkgever. Je kunt de (ex-)werkgever vragen om een schriftelijke verklaring waarin staat op hoeveel weken betaald ouderschapsverlof je nog recht hebt.

Voor die overgebleven weken van het betaald ouderschapsverlof kun je een betaalverzoek indienen, nadat je het verlof bij de nieuwe werkgever hebt opgenomen. De hoogte van de uitkering verandert niet. UWV blijft de uitkering aan jou betalen.

Tweeling of meerling

Bij de geboorte van een meerling (eigen kinderen) of de adoptie van meerdere kinderen heb je voor ieder kind recht op maximaal 9 werkweken betaald ouderschapsverlof. Dan kun je ook meer betaalverzoeken indienen. Bij een tweeling zijn dat bijvoorbeeld 6 betaalverzoeken in totaal: je doet voor beide kinderen tegelijk 1 aanvraag, dit is meteen het eerste betaalverzoek. Daarna kun je nog 5 betaalverzoeken indienen.

Bij pleegzorg of samenwonen met en verzorgen van meerdere kinderen (van een ander) heb je recht op in totaal maximaal 9 werkweken betaald ouderschapsverlof. Het maakt dan niet uit hoeveel kinderen je tegelijk opneemt in het gezin, of met hoeveel kinderen je samenwoont.

Als je een tweeling of een meerling krijgt, is de uitkering van het betaald ouderschapsverlof even hoog als de uitkering bij de geboorte van 1 kind: de uitkering is gebaseerd op 70 procent van het wettelijk minimumloon voor 21 jaar en ouder. En op het gemiddeld aantal uren dat je werkt per week.

Wijzigingen doorgeven

Als je iets wilt wijzigen voor de (aanvraag) uitkering betaald ouderschapsverlof, geef dit aan UWV door via Mijn Berichten in Mijn UWV. Je kunt de wijziging ook doorgeven via UWV Telefoon Werknemers. Je vindt de contactgegevens op Service & contact.

Geef een wijziging door binnen 1 week nadat het bij jou bekend was of had kunnen zijn.

Bron: UWV.nl

Laatste nieuws