Feestdag niet altijd vrije dag voor werknemer – compensatie parttimer?

Bron: Salaris Vanmorgen 12-4-2022

Een wettelijk recht op een vrije dag op een bepaalde feestdag is er niet. En hoe zit het met de compensatie voor een parttimer met minder vrije feestdagen?

Het is bijna Pasen en daarna volgen nog verschillende feestdagen, zoals Koningsdag en Hemelvaartsdag. Dit zijn officiële feestdagen, maar dat betekent niet automatisch dat een werknemer vrij is op deze dagen.

Feestdagen in 2022

Een overzicht van de officiële feestdagen in Nederland in 2022:

 • Nieuwjaarsdag: zaterdag 1 januari 2022
 • Goede vrijdag: vrijdag 15 april 2022
 • Pasen (eerste en tweede paasdag): zondag 17 en maandag 18 april 2022
 • Koningsdag: woensdag 27 april 2022
 • Bevrijdingsdag: donderdag 5 mei 2022
 • Hemelvaartsdag: donderdag 26 mei 2022
 • Pinksteren (eerste en tweede pinksterdag): zondag 5 juni en maandag 6 juni 2022
 • Kerstmis (eerste en tweede kerstdag): zondag 25 en maandag 26 december 2022

Recht op vrije dag?

In geen enkele wet is vastgelegd dat bepaalde feestdagen vrije dagen zijn voor werknemers. Er is dus geen wettelijk recht op een vrije dag op een bepaalde feestdag. In de cao of arbeidsovereenkomst staat of een werknemer vrij is op feestdagen.

Compensatie feestdag?

De feestdagen vallen elk jaar op verschillende weekdagen, maar relatief gezien het vaakst op een maandag. Het College van de Rechten voor de Mens heeft in november 2021 geoordeeld dat een huisartsenpraktijk verboden onderscheid heeft gemaakt op grond van arbeidsduur door er geen rekening mee te houden dat een medewerkster, gekeken naar het aantal uren dat zij werkt, ten opzichte van haar collega’s minder vaak vrij was op feestdagen.

https://www.salarisvanmorgen.nl/2021/12/07/geen-compensatie-feestdagen-op-roostervrije-dag-verboden-onderscheid/embed/#?secret=3njNzvySMN#?secret=Oc9lH8J0x2

Jaarurensysteem

Ook in eerdere oordelen heeft het College al bepaald dat het feit dat veel feestdagen op maandag vallen met name voor deeltijdmedewerkers tot een nadeel kan leiden. De werkgever moet hier rekening mee te houden. Dit kan onder meer door een jaarurensysteem in te voeren. Met het jaarurenstysteem krijgt iedere werknemer naar rato van het aantal uren dat de werknemer per week werkt hetzelfde aantal vrije (feest)dagen.

Gelijkgestelde dagen

Feestdagen kunnen van invloed zijn op een betalingstermijn of reactietermijn.

Een wettelijk gestelde termijn die op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag eindigt, wordt verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is.

Verlenging

De Algemene termijnenwet geldt voor algemeen erkende feestdagen en hieraan gelijkgestelde dagen. De termijn wordt verlengd tot de eerstvolgende werkdag als deze eindigt op een van de volgende dagen:

 • nieuwjaarsdag;
 • Goede Vrijdag;
 • tweede paasdag;
 • Koningsdag;
 • Bevrijdingsdag;
 • Hemelvaartsdag;
 • tweede pinksterdag;
 • eerste en tweede kerstdag.

Geen verlenging termijn

Voor een aantal termijnen geldt de verlenging niet als ze in het weekend of op een feestdag eindigen:

 • termijnen van uren;
 • termijnen van meer dan 90 dagen;
 • termijnen van meer dan 12 weken of 3 maanden;
 • termijnen van 1 jaar of meer.

Bron: Rijksoverheid.nl

Laatste nieuws