Einde eigenrisicodrager Ziektewet per 1 juli 2022, lagere terugkeerpremie

Bron: Salaris Vanmorgen 9-3-2022

Wil een werkgever terugkeren naar de publieke verzekering bij UWV en de lage terugkeerpremie betalen, dan moet hij het eigenrisicodragerschap ZW uiterlijk 1 juli 2022 beëindigen.

Dit betekent concreet dat de Belastingdienst een aanvraag voor beëindiging van het eigenrisicodragerschap vóór 1 april 2022 moet hebben ontvangen.

Voor een werkgever die eigenrisicodrager is voor de Ziektewet (ZW) gaat vanaf 1 januari 2024 de terugkeerpremie omhoog die hij betaalt als hij het eigenrisicodragerschap beëindigt.

Als een werkgever het eigenrisicodragerschap ZW uiterlijk 1 juli 2022 beëindigt, betaalt hij nog de lagere terugkeerpremie.

Terugkeerpremie

Als een werkgever het eigenrisicodragerschap voor de ZW beëindigt en terugkeert naar de publieke verzekering bij UWV, moet hij voor de ZW de zogenoemde terugkeerpremie betalen. Nu is deze terugkeerpremie minimaal de helft van de premiecomponent ZW die geldt voor de sector waarin de werkgever is aangesloten. Maar vanaf 1 januari 2024 wordt de terugkeerpremie minimaal de volledige premiecomponent ZW die geldt voor die sector.

Einde per 1 juli 2022, aanvraag vóór 1 april

Wil een werkgever terugkeren naar de publieke verzekering bij UWV en niet de hogere terugkeerpremie betalen? Dan moet hij het eigenrisicodragerschap uiterlijk 1 juli 2022 beëindigen.

Een aanvraag voor beëindiging van het eigenrisicodragerschap moet uiterlijk 13 weken voor de beëindigingsdatum bij de Belastingdienst binnen zijn.

De Belastingdienst moet de aanvraag dan vóór 1 april 2022 ontvangen.

Einde per 1 januari 2023 of 1 juli 2023

Beëindigt een werkgever het eigenrisicodragerschap met ingang van 1 januari 2023 of 1 juli 2023? Dan betaalt een werkgever in 2023 vanaf de beëindigingsdatum de lagere terugkeerpremie, en in 2024 de hogere terugkeerpremie.

Aanvragen einde eigenrisicodragerschap

Een werkgever vraagt het beëindigen van het eigenrisicodragerschap aan met het formulier Aanvraag of beëindiging eigenrisicodragerschap voor de ZW.

Bron: Forum Salaris

Laatste nieuws